Download...

KONTAKT

Are you looking for a virtual office in Warsaw? contact us

Call us
Phone: +48 22 625 18 71
Phone: +48 530 398 231
Visit us
Marszałkowska 58
00-545 Warszawa
Write
biuro@medrox.pl
biuro@cowork.com.pl
How to get
Bus (Pl. Konstytucji):118, 131, 411, 501, 502, 514, 519, 520, 522, 525, N25, N31, N37, N81
Tram (Pl. Konstytucji):4, 15, 18, 35
The COWORK Virtual Office is subject to the following offices:
Urząd dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawaul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa tel. (22) 699 80 00, (22) 699 82 09Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieścieul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa tel. (22) 584-51-00, (22) 58-45-306 ZUS I Oddział w Warszawieul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa tel. 801 400 987, (22) 560 16 00
Urząd Statystyczny w Warszawieul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa tel. (22) 464-20-00Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegoul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa tel. (22) 44-00-691, (22) 44-00-692Krajowy Rejestr Sądowy – Ministerstwo Sprawiedliwości Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowegoul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
COWORK

Send MESSAGE